Nieuws

April 2020

GEZICHTSMASKERS

Wij bieden 3 types gezichtsmaskers aan:

Indien u meer informatie wenst, stuur een mail naar info@devabelgium.be.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2019

Winnaar van de openbare procedure IBZ II/MAT/A21-377-18 – perceel 1 voor de levering van dienstkledij voor brandweerlieden voor diverse openbare diensten (4 jaar)

Meer info: http://www.devabelgium.be/product.php?I=119
Of raadpleeg de website van Civiele Veiligheid (IBZ): https://www.civieleveiligheid.be/nl/material/dienstkledij-voor-brandweerlieden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juli 2019

Winnaar van de openbare procedure IBZ II/MAT/A49-372-17 voor de levering van beschermende brandweerhandschoenen voor diverse overheidsdiensten (4 jaar)

Meer info: